MIESZANKA BETONOWA

Przy projektowaniu mieszanki betonowej należy pamiętać ,że podstawowymi wymaganiami stawianymi betonowi są: uzyskanie odpowiedniej wytrzymałości i właściwej trwałości. Z tego względu beton powinien spełniać wymagania normy PN-EN 206-1. Należy zwrócić uwagę na miejsce usytuowania elementu w celu weryfikacji wymagań trwałości stawianych betonowi. Bardzo ważnym czynnikiem ,który przyczynia się do uzyskiwania zbliżonego wyglądu betonu jest używanie materiałów o stabilnej jakości. Ze wszystkich składników zastosowanych do produkcji mieszanki betonowej największy wpływ na kolor wykonywanych elementów ma cement. Zatem w celu zachowania jednolitej barwy należy stosować cement tego samego typu, pochodzący od jednego dostawcy. Beton do konstrukcji "na mokro" może być produkowany w wielu odmianach i musi być zgodny z wielu wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych. Jego zastosowanie może być podzielone na następujące etapy :

Opracowanie składu betonu

Przed opracowaniem składu (receptury )betonu jego właściwości muszą być określone w wymaganiach dotyczących konkretnego obiektu .Powinny być zdefiniowane następujące parametry:

 • wymagania wytrzymałości
 • wymagania trwałości
 • wymagania estetyczne
 • maksymalny nominalny rozmiar kruszywa
 • metoda układania
 • szybkość układania
 • konsystencja mieszanki
 • ogólne warunki brzegowe (temperatura i inne)
 • metoda i czas dostarczenia
 • okres pielęgnacji /dojrzewania
 • określenie wymagań do badań
 • skład mieszanki i specyfikacja
 • badania wstępne
 • korekta składu ,jeżeli konieczna

Produkcja:

Produkcja jest czynnikiem krytycznym dla otrzymywanego betonu a składa się zasadniczo z dozowania i mieszania składników.

Przygotowanie na budowie

Przygotowanie na budowie składa się z:

 • uruchomienia systemów dostarczania /układania betonu
 • przygotowania deskowania z uwzględnieniem stosowania środków zmniejszania przyczepności
 • sprawdzenie zbrojenia
 • sprawdzenie deskowania(mocowanie,szczelność ,dopuszczalne ciśnienie)
 • dostarczenie narzędzi do zagęszczania (wibratory itd.)oraz do wykończenia (belki,zacieraczki)

Dostarczenie

Jeżeli beton jest dostarczany samochodami, należy uwzględnić następujące dodatkowe czynniki:

 • czas dostarczenia (warunki ruchu drogowego,możliwe korki itd.)
 • nie pozostawiać betonowozu wystawionego na działanie słońca w czasie postoju /oczekiwania
 • Nie dodawać wody lub dodatkowej porcji domieszki ,jeżeli nie jest to określone

Układanie

Beton jest na ogół układany w ograniczonym i określonym okresie. Następujące czynniki mają wpływ na tę operację, która jest krytyczna dla jakości betonu w konstrukcji:

 • sprawdzenie dokumentu dostawy
 • użycie właściwego sprzętu (wibratory itd.)
 • unikanie nadmiernego okresu do czasu wbudowania
 • ciągłe układanie i zagęszczanie
 • powtórne zagęszczanie przy dużych objętościach
 • podjąć odpowiednie środki w przypadku przerw w układaniu
 • wykonać koniecznie prace wykończeniowe (kontrola końcowa

Pielęgnacja

Odpowiednia i prawidłowo wykonana pielęgnacja ma podstawowe znaczenie dla uzyskania stałej i odpowiedniej jakości betonu . Na jej skuteczność maja wpływ następujące czynniki:

 • chronić od skrajnych warunków pogodowych (działanie słońca ,wiatru ,deszczu,mrozu itd.)
 • po zakończeniu układania chronić przed wstrząsami i wibracją
 • przykrywać folią lub matami przeciwmrozowymi
 • utrzymywać w stanie wilgotnym i nawilżać gdy niezbędne
 • stosować okres pielęgnacji odpowiednio do temperatury