Betmix - wytwórnia betonu

Beton towarowy


Zakład w Trzebiatowie posiada dwa mieszalniki o łącznej wydajności 140m3 na godzinę.Zakład w Nowogardzie to także dwa mieszalniki o łącznej wydajności ok 100m3 betonu na godzinę. W pełni zautomatyzowane i skomputeryzowane systemy czuwają nad jakością mieszanki betonowej, a uprawnione laboratorium kontroluje próbki pobierane na wytwórniach jak i na budowie.Naszym klientom jesteśmy w stanie dostarczyć:

Klasy i wytrzymałości betonów i zastosowanieKlasa Betonu
Nowe oznaczenie
Klasa Betonu
Dawne oznaczenie
Wytrzymałość na ściskanie
próbki sześciennej Wsś [MPa]
Zastosowanie -ogólne
C8/10 B10 10 pod zbrojenie "chudziak", podbudowa, chodniki
C12/15 B15 15 "chudziak", podbudowa, murki oporowe, tarasy
C16/20 B20 20 fundamenty, stropy, wieńce, murki oporowe, posadzki, schody
C20/25 B25 25 fundamenty, stropy - teriva, posadzki, wieńce, schody, słupy
C25/30 B30 30 płyty fundamentowe, ściany, stropy, posadzki
C30/37 B37 37 płyty fundamentowe - drogowe , stropy, ściany, szamba , mosty, przepusty, wiadukty
C35/45 B45 45 mosty, wiadukty, przepusty
C40/50 B50 50 betony ciężkie zastosowanie: wieżowce, mosty, wiadukty, tunele drogi, elektrownie, reaktory itp.
C45/55 B55 55 betony ciężkie zastosowanie: wieżowce, mosty, wiadukty, tunele drogi, elektrownie, reaktory itp.
C50/60 B60 60 betony ciężkie zastosowanie: wieżowce, mosty, wiadukty, tunele drogi, elektrownie, reaktory itp.
C55/67 B67 67 betony ciężkie zastosowanie: wieżowce, mosty, wiadukty, tunele drogi, elektrownie, reaktory itp.
C60/75 B75 75 betony ciężkie zastosowanie: wieżowce, mosty, wiadukty, tunele drogi, elektrownie, reaktory itp.
C70/85 B85 85 betony ciężkie zastosowanie: wieżowce, mosty, wiadukty, tunele drogi, elektrownie, reaktory itp.
C80/95 B95 95 betony ciężkie zastosowanie: wieżowce, mosty, wiadukty, tunele drogi, elektrownie, reaktory itp.
C90/105 B105 105 betony ciężkie zastosowanie: wieżowce, mosty, wiadukty, tunele drogi, elektrownie, reaktory itp.
C100/115 B115 115 betony ciężkie zastosowanie: wieżowce, mosty, wiadukty, tunele drogi, elektrownie, reaktory itp.